Är det så att du har behov av service av naj maskiner? När det gäller service på naj maskiner, så är detta något som Ergofast erbjuder. Det eftersom de säljer denna typ av maskin. Då de är unika och patenterade, så är det viktigt att själva servicen av dem görs på rätt sätt. Najmaskinen som detta företag erbjuder, den heter MAX najmaskin och finns i flera modeller så som:

  • RB401T-E
  • RB601T-E
  • RB611T
  • RB218

Kanske du redan har en eller flera av dessa och nu vill att de ska servas? Att ge dina maskiner rätt service, det ökar deras livslängd samt att det även ökar driftsäkerheten. Även om najmaskinen är byggd för att hålla, så är det alltid bra att serva den, då det behövs.

Serva din naj maskin

För att få bra service av naj maskiner, så vänd dig då till Ergofasts avdelning, Pro Fastening Centres, eller kontakta deras servicepersonal på huvudkontoret. Där går det även att få service av andra MAX produkter.

Om du vill ha bra utrustning, så är det inte fel att vända dig till detta företag. De erbjuder bland annat MAX luft-, gas- och batteridrivna handverktyg. Sedan så har de även en mängd andra bra produkter så som infästningslösningar och verktyg för effektivt byggande.  Du har till exempel  MKTs infästningssortiment för solid och sprucken betong, Mefas smidiga installationssystem, Holz Technics infästningar, beslag, tejper och spärrar så väl som verktyg för träbyggnation.

Ergofast har flera egenutvecklade handverktyg och förbrukningsmaterial. Detta företag har lagt fokus på innovation samt effektivitet och ergonomi.